ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЯЛДУ АДМІНІСТРТИВНОЇ СПРАВИ №560/13583/22