Положення про взаємодію Хмельницького окружного адміністративного суду із засобами масової інформації та журналістами

 
 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
 
Н А К А З
 
14  червня 2017 року   м. Хмельницький   № 44/од
 
Про затвердження Положення
про взаємодію Хмельницького окружного
адміністративного суду із засобами
масової інформації та журналістами 
 
 
        Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України,  Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", з метою інформування представників ЗМІ та  громадян про діяльність суду, а також налагодження комунікаційної взаємодії зі  ЗМІ
 
Н А К А З У Ю:
         
      1.Затвердити Положення про взаємодію Хмельницького окружного адміністративного суду із засобами масової інформації та журналістами (додається).
      2.Відділу аналітично-статистичної роботи не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити Положення на інформаційному стенді в приміщенні суду та офіційному веб-сайті Хмельницького окружного адміністративного суду у розділі "Прес-служба".
      3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 
       В.о. голови суду                                          О.К. Ковальчук
 
 
До справи №02-05
Тарнавська Н.Я.
 
 
 
                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                           
                                                                                                    Наказ Хмельницького окружного
                                                                                                    адміністративного  суду  
                                                                                                    14 червня 2017 року   №44/од
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
  про взаємодію Хмельницького окружного адміністративного суду
 із засобами масової інформації та журналістами
 
1.Загальні положення
 
1.1. Це положення визначає особливості взаємодії Хмельницького окружного адміністративного суду (далі суду) із засобами масової інформації та журналістами.
1.2.Положення розроблено на підставі законодавства України з повагою до свободи слова  журналістів та редакційної свободи ЗМІ, з урахуванням права громадян отримувати інформацію із зали суду, особливостей роботи медіа при висвітленні судових справ та з огляду на важливість авторитету і неупередженості суду в демократичній державі.
 
2.Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами
 
2.1. У відносинах між судом і ЗМІ контактною особою є суддя-спікер суду, прес-секретар або інша особа, яка виконує функції взаємодії зі забезпечення зв’язків із засобами масової інформації.
2.2. Інформація про цю особу (осіб) (П.І.Б) та спосіб контакту з нею (телефон, ел.пошта) оприлюднена  на інформаційному стенді в приміщенні та веб-сайті суду.
 
3.Обов’язки журналістів
 
3.1. Представники засобів масової інформації (друкованих, мовних, електронних - журналісти, оператори, фотографи тощо), відвідуючи суд з метою виконання професійних обов’язків, мають ознайомитися з цим Положенням та бути обізнаними:
    - з необхідністю прояву поваги до учасників судового процесу;
    - з гарантіями кожної особи на повагу до приватності;
    - про право кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом.
3.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей для працівників та відвідувачів суду.
3.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не повинна відволікати суд та учасників процесу.  
3.4. Непокора чи ігнорування зауважень головуючого судді є проявом неповаги до суду і може стати підставою для застосування заходів процесуального примусу та притягнення до адміністративної відповідальності.
3.5. Фото- відео- та теле- зйомку у загальних приміщеннях суду слід  узгоджувати з адміністрацією суду.
Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.
 У разі потреби ідентифікації відео сюжету як такого, що ведеться з приміщення суду, операторам рекомендується знімати на тлі вивіски суду ззовні.                                                                                   
3.6. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.  
 3.7 Двосторонні зв’язки суду із засобами масової інформації забезпечує    прес-секретар суду (або інша особа, яка виконує функції взаємодії зі забезпечення зв’язків із засобами масової інформації). Висвітлювати офіційну позицію від імені суду, брати участь у публічних заходах за участю представників засобів масової інформації, а також виконувати інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду зборами суддів уповноважений  суддя-спікер.    
3.8. Журналісти мають бути добре обізнані з правовими наслідками поширення у своїх матеріалах недостовірної інформації про особу (дифамація) та/або за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя ).
 
4. Доступ журналістів до приміщення суду
 
4.1. Доступ журналістів до приміщення суду і судових залів, де відкрито слухаються справи,  відбувається на загальних підставах з дотриманням вимог Порядку організації пропускного режиму та користування прилеглою територією у Хмельницькому окружному адміністративному суді.
 
5.  Доступ журналістів на судові засідання
 
5.1.  Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.  
5.2. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.  
5.3. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.     
 5.4. Журналісти, як і представники громадськості, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та під час проголошення судових рішень без попереднього дозволу (акредитації).
5.5.  Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.  
5.6. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація із обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.    
 
6. Порядок під час судового засідання
 
6.1. Прес-секретар або працівник, на якого покладено функції взаємодії зі ЗМІ допомагає розташуватися журналістам у залі судового засідання, координує їх розташування  в залі, забезпечуючи представництво від різних ЗМІ (друковані, мовні, центральні, регіональні, іноземні тощо), а також координує дії інших осіб, які висвітлюють процес або ведуть зйомку.   
6.2. У випадку резонансних судових процесів і великої уваги преси до них,  судом забезпечується рівний доступ як представників громадськості, так і медіа.
6.3. У разі великої кількості представників преси, які бажають висвітлювати хід судового процесу, представник  суду повідомляє про кількість виділених для преси місць в залі і може запропонувати  самим визначитись, хто займе ті місця.  
6.4. Всі присутні в судовому засіданні особи мають дотримуватися порядку під час судового засідання та виконувати розпорядження головуючого.  
 
7. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів
 
7.1. За отриманням інформації щодо організації діяльності суду,   статистичної інформації, кадрового, матеріального забезпечення, з інших питань журналісти та ЗМІ мають право звертатися з інформаційним запитом до суду з дотриманням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".  
7.2. У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові запитувача,   письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
7.3. Запити можуть подаватися  поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на вибір запитувача.  
7.4. Суд надає інформацію, що стосується його діяльності письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи. Інформація щодо розгляду справ надається в порядку КАС України.
7.5. З метою підвищення оперативності в наданні інформації на запити,  журналіст має право адресувати запити судді-спікеру суду, прес-секретарю (або особі, на яку покладені функцій взаємодії за ЗМІ).
7.6. Відповіді на інформаційні запити надаються у формі, спосіб та терміни, встановлені законодавством.
7.7.Офіційна письмова інформація, надана судом, може оприлюднюватися у ЗМІ без перевірки.
 
 
8.Доступ журналістів до судових рішень.
 
8.1. Доступ до судового розгляду та судових рішень забезпечується такими способами:
-  присутністю журналіста під час розгляду справи в суді;
- присутністю журналіста в залі судового засідання під час проголошення судового рішення;
-  розміщенням судових рішень в Єдиному реєстрі судових рішень у мережі Інтернет;
- публікацією текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації.
8.2. Присутність журналіста в залі судового засідання під час проголошення судового рішення
8.2.1. Всі присутні на відкритому судовому засіданні особи мають право відкрито робити письмові нотатки.
8.2.2. Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без обмежень. Використання в ЗМІ повного тексту рішення або його фрагментів, без редагування, що змінює його зміст, можливе лише з посиланням на присутність при його проголошенні.
 8.2.3. Судове рішення, що ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо ж судовий розгляд мав закритий характер, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.  (п. 9 ст.12)
8.3. Оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет
8.3.1. Оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет здійснюється через Єдиний державний реєстр судових рішень на офіційному веб-порталі Державної судової адміністрації України ("www.court.gov.ua"або"www.reyestr.court.gov.ua").  
8.4. Публікація текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації.
8.4.1.Публікація текстів судових рішень в друкованих виданнях здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року № 3262-IV.
8.4.2.При висвітленні судових процесів, по яких зберігається можливість оскарження, журналісти повинні уникати висловів, що є доречними лише щодо справ із закінченим провадженням. Наприклад твердження "Рішення державного органу протиправне" доцільно замінити виразом "Рішення державного органу оскаржено в судовому порядку" (якщо справа перебуває на розгляді), а у ситуації, де зберігається можливість апеляційного оскарження "Суд встановив порушення законодавства. Суд дійшов висновку що"
 
9. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису
 
9.1. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.  
9.2. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та реалізації учасниками судового процесу їх процесуальних прав.
9.3. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.  
9.4. Журналістам та представникам ЗМІ, які планують проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням різних типів апаратури, а також транслювати судові засідання по радіо і телебаченню, рекомендується завчасно, але не пізніше, ніж за  годину надати головуючому судді у справі письмовий запит про такі наміри. Рекомендується, щоб журналіст повідомив особу, на яку покладено виконання функцій взаємодії зі ЗМІ, про відправлення запиту.
9.5. Головуючий суддя у справі ставить на обговорення учасників процесу заяву (клопотання) про можливість проведення зйомки і постановляє  ухвалу про дозвіл або відмову у проведенні зазначених дій (ст.133 КАС України).  
9.6. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку. У випадку відмови у проведенні зйомки, суддя вказує підстави такого рішення.
9.7. Якщо ухвалою суд дозволив проводити зйомку, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, суддя може визначити, зокрема, місце розташування в залі знімальної апаратури, а також осіб, які її використовують. Особи, які проводять зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях і дотримуватися порядку протягом всього судового засідання до того моменту, як суддя покине залу судового засідання, якщо інше не узгоджено з головуючим у справі.   
9.8. За наявності кількох запитів від різних ЗМІ щодо проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також при відсутності технічних можливостей для цього, адміністрація суду або особа, на яку покладено виконання функцій взаємодії зі ЗМІ, повинна запропонувати ЗМІ самим визначитись хто і як буде проводити зйомку і як інші ЗМІ отримають матеріали, але обов’язково координувати цей процес.
 
10. Організаційні питання проведення інтерв’ю.
 
10.1. Двосторонні зв’язки суду із засобами масової інформації, відповідно до посадових обов’язків, забезпечує прес-секретар суду, або особа яка виконує функції взаємодії зі забезпечення зв’язків із ЗМІ, організовує інтерв’ю з головою суду, суддею-спікером тощо.
    Рішенням зборів Хмельницького окружного адміністративного суду  29.06.2016 року затверджено Положення про суддю-спікера, яким встановлено, що суддя-спікер уповноважений висвітлювати офіційну позицію від імені суду  (протокол № 3).
    Суддя-спікер надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації, у тому числі у справах, що становлять суспільний інтерес.
10.2. Правовий статус учасників інтерв’ю визначено так, що той, хто бере інтерв’ю і той, хто відповідає на питання, є співавторами інтерв’ю.
10.3. У разі, якщо журналіст, представник ЗМІ має намір взяти інтерв’ю в судді-спікера, бажано завчасно планувати інтерв’ю, узгодив з прес-секретарем суду не менш ніж за два дні до інтерв’ю тему розмови, надати попередньо питання, повідомити орієнтовну дату запланованого виходу матеріалу та погодити  час зустрічі.
10.4. Як співавтор, суддя-спікер має право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено,  погодити назву матеріалу тощо.