Новини

22 Вересня 2021 р.

Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Положення  про порядок функціонування  окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Знаковою подією для судової системи України в цілому та не тільки, а й для пересічних громадян і адвокатів стало затвердження рішенням Вищої Ради правосуддя 17 серпня 2021 року Положення про порядок функціонування  окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Затвердженню даного Положення передувала довга та кропітка робота. Так проект документу широко обговорювався у суддівській і адвокатській спільнотах України та був доопрацьований з метою врахування пропозицій.

Що ж  таке Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС)?

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система це сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

Дане Положення розроблено відповідно до вимог процесуальних кодексів України,

законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових актів.

Положенням  про ЄСІСТ визначено ряд термінів:відеоконференція, електронна копія паперового документа, електронне повідомлення (повідомлення), електронний документ, ідентифікаційні дані особи, користувач ЄСІТС (користувач), органи та установи в системі правосуддя, офіційна електронна адреса,  паперове судове рішення, паперовий документ , підписувач / підписувачі (рішення, судового рішення, іншого документа), права користувача,  проєкт документа, процесуальний документ .

Крім того Положенням визначено функції ЄСІТС та порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, а саме: «Електронний кабінет», «Електронний суд», відеоконференцзв’язку.

04 вересня 2021 у газеті «Голос України» та на сайті Судової влади України опубліковано Оголошення про створення та забезпечення функціонування трьох підсистем (модулів) ЄСІСТ, зокрема: «Електронний кабінет», «Електронний суд», відеоконференцзв’язку.

Відповідно до чинного законодавства окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Відтак  окремі підсистеми ЄСІСТ («Електронний кабінет», «Електронний суд», відеоконференцзв’язку) почнуть працювати вже 04 жовтня 2021 року.

На думку наукової спільноти унормування використання готових до експлуатації модулів ЄСІТС суттєво спростить доступ громадян до правосуддя, адже всі ми усвідомлюємо, що за цифровізацією майбутнє.