Новини

22 Липня 2021 р.

Умови та складові оплати праці працівників апарату суду

Умови та складові оплати праці працівників апарату суду

Структура  апарату суду є досить розгалуженою, та може включати у себе  управління, відділи та сектори, до яких, в свою чергу,  належать:

- державні службовці (керівник апарату суду, начальники відділів, головні/провідні спеціалісти, секретарі суду, секретарі судових засідань, судові розпорядники та ін.);

- працівники патронатної служби (помічники суддів),

- працівники, які виконують функції з обслуговування (діловод, експедитор, провідний консультант, секретар приймальні та ін.).

Високий результат функціонування та злагодженість у роботі залежить від кожного працівника із перелічених категорій. Окрім загальнолюдських факторів, конкретних знань та навичок працівників, ефективність праці залежить і від матеріального забезпечення працівника.

Заробітна плата як соціально-економічна категорія є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її розмір значною мірою впливає на матеріальне заохочення працівників до високоефективного виконання роботи.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про державну службу» складовими частинами заробітної плати державного службовця є:

- посадовий оклад відповідно до посади, яка обіймається;

- доплата за ранг;

- надбавка за вислугу років на державній службі;

- інші надбавки та премії (у разі встановлення). 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» № 358  від 24.05.2017р. ( зі змінами) передбачає диференціацію оплати праці державних службовців. Посади державної служби, за мірою важливості та відповідальності покладених на них обов’язків, поділяються на 9 основних груп оплати праці. Крім того, для встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються ще й за юрисдикцією.

Ст. 51 Закону України « Про державну службу» зазначає, що мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. Проте, устатті 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовують розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 01.09.2020 року. Таким чином, мінімальний оклад державного службовця місцевого загального суду у 2021 році становить лише 4390,00 грн.

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю та визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Умови та механізм оплати праці працівників патронатної служби у системі правосуддя визначаються Постановою  Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу»» від 24.12.2019р. № 1112.

Структурними компонентами заробітної плати працівників патронатної служби є:

- посадовий оклад;

- надбавка за вислугу років у державних органах;

- інші надбавки та премії.

Посадові оклади працівників патронатних служб у системі правосуддя визначаються шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. Але у 2021 році розмір посадового окладу розраховується відповідно до норми ст. 26 Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік»

Надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах встановлюється у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, визначені Постановою Кабінету Міністрів «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Заробітна плата працівників, які виконують функції з обслуговування складається з :

- посадового окладу;

- надбавка за вислугу років у державних органах;

- інші надбавки та премії.

Посадовий оклад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування визначаються шляхом множення  відповідного коефіцієнту на мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб із врахуваннямнорми ст. 26 Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік».

Надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах встановлюється у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

З метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності працівників за доручену роботу або поставлені завдання, можливе преміювання працівників апарату суду.

Окрім цього, задля посилення мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи, працівникам апарату суду можуть також встановлюватися надбавки за інтенсивність праці або виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх на службі. Як преміювання, так і встановлення різного роду надбавок   можуть  скасовуватись або зменшуватись через несвоєчасне виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни.

Джерелом формування фонду оплати праці працівників суду є державний бюджет. Видатки на оплату праці передбачені у кошторисі установи та здійснюються виключно у межах  бюджетних призначень. Оплата праці працівників бюджетних установ (до яких відносяться суди) і нарахування на заробітну плату належать до захищених видатків бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.