Новини

2 Липня 2021 р.

Ознайомлення з матеріалами адміністративної справи

Ознайомлення з матеріалами адміністративної справи

Ознайомитись із матеріалами справи (матеріалами кримінального провадження) суд надає можливість особам, які беруть участь у справі, а саме:

 1. прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;
 2. адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);
 3. іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника).

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, не пов'язаною з розглядом справи, справи видаються лише на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду (якщо провадження у справі закінчене) або судді чи судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчене), після пред'явлення службового посвідчення.

 Особа, яка одержує справу для ознайомлення:

 1. розписується в журналі видачі справ  для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі;
 2. може робити з матеріалів судових справ  виписки та копії; 
 3. після ознайомлення з матеріалами судової справи робить відповідний запис на своїй заяві про надання судової справи для ознайомлення (із обов'язковим зазначенням підпису, ініціалів та прізвища, дати ознайомлення).

Важливо! Ознайомлення з матеріалами справи  проводиться виключно у приміщенні суду протягом усього робочого часу суду та в присутності працівника апарату суду.

  Обов’язки працівника апарату суду, який проводить ознайомлення:

 1. після отримання заяви з резолюцією та судової справи перевіряє її формування - перевіряються наявність томів, повнота підшивання матеріалів справи, наявність опису, відповідність змісту опису фактичній наявності документів, наявність та цілісність технічних носіїв з аудіозаписом (відеозаписом) судового засідання;
 2. після перевірки документів, що посвідчують особу та її повноваження видає судову справу для ознайомлення;
 3. фіксує процес ознайомлення із матеріалами справи  в журналі видачі судових справ  шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою; 
 4. при поверненні судової справи після ознайомлення, у присутності особи перевіряє наявність у судовій справі всіх документів, якій справа надавалась для ознайомлення.

Ознайомлення з матеріалами справи в дистанційному режимі

Варто зауважити, що для зручності відвідувачів ознайомлення з матеріалами судових справ в Хмельницькому окружному адміністративному суді здійснюється:

 1. в дистанційному режимі через особистий кабінет у підсистемі "Електронний суд";
 2. видача копій матеріалів справи здійснюється дистанційно – шляхом надсилання скан-копій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві.