Новини

24 Травня 2021 р.

Громадяни, які виїхали за кордон на постійне місце проживання, мають право на виплату пенсії

Громадяни, які виїхали за кордон на постійне місце проживання, мають право на виплату пенсії

У провадженні Хмельницького окружного адміністративного суду перебували справи за позовами громадян, які проживають за кордоном до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про визнання  протиправними дій щодо припинення виплати їм пенсії та зобов`язання поновити виплату пенсії. Позивачі зазначали на тому, що у зв`язку з виїздом на постійне місце проживання закордон їм протиправно була припинена виплата пенсії на території України.

Пенсійний орган свої дії мотивував тим, що громадяни України, які проживають за її межами, та громадяни інших країн, які переїхали на постійне місце проживання до України, мають право на призначення і виплату пенсій згідно із пенсійним законодавством України за умови, що це передбачено міжнародним договором України з тією державою, куди виїхав на постійне місце проживання пенсіонер.

Такі дії Пенсійного фонду України є явно протиправними та порушують основоположні права людини, гарантовані як національним законодавством так і Європейською конвенцією з прав людини.

Зокрема, статтею 51 ЗаконуУкраїни "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування"передбачено, що  у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від`їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з приписами ст.2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Разом з тим, згідно п.1.5 Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, затвердженої 23.04.1999 постановою правління Пенсійного фонду України №4-5 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 20.05.2015 №10-1), пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

Таким чином, системний аналіз вище викладених вимог законодавства вказує на відсутність будь-яких підстав для припинення виплат пенсій особам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

Тобто, виїхавши на постійне місце проживання до іншої країни, особа, як громадянин України, має такі ж самі конституційні права, як громадянин України, що проживає на території України, оскільки Конституція України та пенсійне законодавство України не допускають обмеження права на соціальний захист, зокрема права на отримання пенсії за ознакою місця проживання громадянина України.