Новини

13 Травня 2021 р.

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сьогодні, під час пандемії  все більше набувають популярності соціальні мережі і месенджери, онлайн-зустрічі за допомогою яких відбувається спілкування, ними користується кожна друга людина. Переписки в месенджерах чи опубліковані пости у соціальних мережах можуть містити дані, у вигляді фото, відео- чи аудіозаписів, а також текстові повідомлення щодо конкретних справ і будуть використані як електронні докази у процесі доказування, звісно, якщо ці докази будуть належними, допустимими, достатніми і достовірними. 

Електронні докази відрізняються від інших видів доказів лише тим, що для їх відтворення необхідне використання відповідних технічних засобів. Вони існують в нематеріальному вигляді, їх можна переносити чи копіювати на інші джерела, при цьому не втрачаються, їхні основні характеристики. Також вони можуть існувати в декількох місцях одночасно, наприклад, якщо зроблена копія з телефону на інший пристрій, то ідентична інформація буде міститися на двох пристроях. 

Відповідно до положень статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), вебсайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані найчастіше зберігаються на картах пам’яті чи мобільних телефонах, на серверах чи системах резервного копіювання, а також на інших місцях збереження даних в електронній формі, в тому числі в мережі Інтернет. 

Докази повинні відповідати таким вимогам:

- належності, тобто повинні містити інформацію щодо предмета доказування (ст.73 КАС України);

- допустимості - докази мають бути одержані у порядку, встановленому законом (ст.74 КАС України);

- достовірності, тобто такими, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст.75 КАС України);

- достатності, тобто такими, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст.76 КАС України).

КАС України визначає, що такі докази, як електронні можуть подаватися як в оригіналі, так і в копіях, засвідчених електронним підписом.

При поданні копії електронного доказу, учасник справи повинен вказати про наявність в нього або в іншої особи оригіналу електронного доказу. Крім того, КАС України передбачає, що кожен учасник справи може подати паперовий варіант електронного доказу, однак слід зауважити, що в такому випадку такий доказ буде вважатися не письмовим, а саме електронним. 

Електронні докази, як і інші види доказів, досліджуються безпосередньо судом. В особи, яка подала копію (паперову копію) електронного документа суд, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи, може витребувати оригінал електронного доказу. Якщо оригінал не буде поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Усі подані оригінали або копії електронних доказів, зберігаються у суді в матеріалах справи. При необхідності особи, які беруть участь у справі, можуть із ними ознайомитись.