Новини

26 Листопада 2020 р.

Порядок заповнення лікарняного листа

Порядок заповнення лікарняного листа

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999№ 1105-XIV (далі – Закон №1105) підставою для нарахування лікарняних є виданий і оформлений в установленому порядку листок непрацездатності.

Листок  непрацездатності  (далі - ЛН) - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Заклади охорони здоров’я оформляють та видають ЛН згідно з порядком, який визначають:

• Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455);

• Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція № 532).

Розглянемо основні аспекти на які слід звернути увагу при отримані ЛН.

Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН. Лицьовий бік бланка ЛН   заповнюється  лікуючим  лікарем  або  молодшим  медичним  працівником  з медичною освітою. Записи   в  ЛН  здійснюються  розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

  1. «Первинний», «продовження». Інформація про те, що лікарняний первинний, тобто виданий у зв’язку з настанням страхового випадку, або про те, що він є продовженням попереднього листа, зазначається лікарем шляхом підкреслення відповідного слова «первинний» або «продовження» на бланк із зазначенням  номера  та  серії попереднього.
  2. Назва та адреса «місця роботи»  та  «закладу охорони здоров’я». У відповідності до п 3.1. Інструкції 532 в  рядку з назвою місця роботи повинна стояти повна назва організації  та юридична адреса роботодавця, хоча в самому бланку ЛН зазначається тільки назва підприємства.   Вказувати и скорочену назву допустимо, тільки якщо така скорочена назва затверджена установчими документами (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768).

У рядку «назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я»  чітко  вказуються  назва  і  місцезнаходження закладу охорони здоров'я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків  непрацездатності.

  1. Дата видачі ЛН. При амбулаторному лікуванні дата початку лікарняного (день установлення непрацездатності) в табличній частині «Звільнення від роботи» і дата видачі лікарняного повинні збігатися.

Якщо лікування проходило в стаціонарі, то дата видачі повинна збігатися з днем виписки пацієнта (останнім днем хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

4. Шифр МКХ-10, діагнози — «первинний», «заключний». Така інформація заповнюється лікарем виключно за письмовою згодою пацієнта (п. 3.2 Інструкції № 532). Тому якщо інформація в цих графах не заповнена, це не може бути приводом для відмови в оплаті лікарняного. В іншому випадку первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

5. Причина непрацездатності.У цій графі в обов’язковому порядку підкреслюється відповідна причина  непрацездатності.

Якщо підкреслено «догляд (вік) ..... - 10», то в порожньому полі лікар зазначає вік хворої дитини або члена сім’ї, якому потрібен догляд. Лікарі по-різному зазначають вік дитини: кількість повних років; кількість повних років та місяців; рік народження.

Нещодавно з’явилася ще одна причина непрацездатності –  «ізоляція від COVID-19  - 11». Її лікар вписує власноруч.

6. Режим.У цій графі  обов’язково має бути зазначений режим, який саме призначали хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо.

7. Порушення режиму. У разі порушення пацієнтом режиму лікар повинен записати до бланка лікарняного листа дату порушення і засвідчити її підписом (п. 3.4 Інструкції № 532). При цьому в графі «ПРИМІТКА» коротко описується характер порушення, наприклад: алкогольне, наркотичне сп’яніння під час лікування; самовільний вихід зі стаціонару, нез’явлення (несвоєчасне з’явлення) на медичний огляд лікаря, лікарсько-консультаційну комісію (ЛКК), медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) тощо. Такий лікарняний лист на особливому контролі в комісії із соцстрахування, адже дні порушення лікарняного режиму не оплачують.

8. Дозвіл головного лікаря. У всіх без винятку випадках отримання медичної допомоги хворому не за місцем його проживання і роботи лікарняний лист видається за підписом головлікаря і круглої печатки медустанови у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю»

9. Графа «Звільнення від роботи». Печатка(ки) лікаря. При амбулаторному режимі лікування у графі «Звільнення від роботи» лікар може заповнити декілька рядків. У такому разі його посада, прізвище, підпис і печатка повинні стояти навпроти кожного такого запису(рядка). Найчастіше лікарі, заповнюючи декілька рядків цієї графи, забувають проставляти печатку на кожен свій підпис. Сюди ж належать випадки незазначення посади лікаря і невідповідності П. І. Б. лікаря на лікарняному та на печатці, яка стосується підпису цього самого лікаря.

У стаціонарному  відділенні  запис  усього  терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов'язковим зазначенням посада та  прізвищ  лікаря  і завідувача відділення,  що засвідчується їх підписами та печатками.

10. Підпис та/або печатка завідувача відділення. Мається на увазі, що в разі тривалої хвороби (більше 10 днів) при продовженні лікарняного листа у графах «Посада і прізвище лікаря» і «Підпис та печатка лікаря», крім даних і підпису лікуючого лікаря, обов’язково повинні стояти дані та підпис завідувача відділення, засвідчені печаткою (п. 2.2 Інструкції № 455, п. 3.12 Інструкції № 532).

11. Лікарняний виписано одразу на строк більше 5-ти або 10-ти днів. Пунктом 2.2 Інструкції № 455 передбачено, що медичний працівник видає лікарняний лист на строк до 5 календарних днів з наступним його продовженням, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо хвороба триває більше 10 календарних днів, його продовження до 30 днів здійснюється лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а далі — з ЛКК. З періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів.

З цього правила є винятки, про які теж потрібно знати та звертати на них увагу:

- При лікуванні пацієнта у стаціонарному відділенні запис усього строку лікування може бути зазначено одним рядком. Якщо після стаціонару виникає необхідність у продовженні лікування в амбулаторних умовах, то листок непрацездатності може бути продовжено ще на строк до 3 календарних днів (п. 2.9 Інструкції № 455).

-  У лікувальних установах сільської місцевості, де у штаті є тільки один лікар, останній може подовжувати лікарняний лист до 14 днів, з наступним направленням хворого на ЛКК. Список таких лікарів щороку затверджується наказом органів охорони здоров’я (п. 2.3 Інструкції № 455).

-  Фельдшер може видавати одноосібно лікарняний на строк до 3 календарних днів, з наступним направленням хворого до лікаря (п. 2.3 Інструкції № 455).

12. Дата виходу на роботу. Число і місяць у цьому рядку мають бути написані прописом.

13. «ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ», номер та серія нового лікарняного листа-продовження. Якщо працівник продовжує хворіти, то обов’язково підкреслюють «ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ» і зазначають номер і серію наступного лікарняного листа.

У разі виявлення порушень у заповненні листка непрацездатності комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень та виправлень.

Кожне виправлення має бути засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікаря та печаткою медичної установи (п. 4.5 Інструкції № 532).

ВАЖЛИВО: на бланку листка непрацездатності лікарем може бути зроблено не більше двох виправлень (п. 4.5 Інструкції №532). Якщо виправлень більше, лікарняний оплаті не підлягає — він є недійсним. «Зіпсований» лікарняний має обмінятися на «новий» — дублікат (лист Фонду від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768). У верхньому кутку листка непрацездатності — дубліката зазначається слово «дублікат». У дублікаті теж допускається не більше двох виправлень (на лицьовому боці бланка).

Відповідно до ч. 5 ст.  32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» оплату за ЛН працівникові здійснюють,  якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності єдиною та необхідною умовою, яка підтверджує юридичний факт наявності права на її отримання, є належним чином оформлений листок непраце­здатності. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісію із соціального страхування, створену роботодавцем.