Новини

24 Вересня 2020 р.

Спрощені закупівлі

Спрощені закупівлі

Новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), яка вступила в дію 19 квітня 2020 року, законодавцем запроваджено нове поняття – «спрощена закупівля».

Відповідно до пункту 28 статті 1 Закону, спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону.

Згідно зі статтею 11 Закону відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі є уповноважена особа. 

Статтею 14 Закону передбачено послідовні етапи проведення спрощеної закупівлі:

- оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

- уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;

- подання пропозицій учасниками;

- проведення електронного аукціону;

- розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника;

- визначення переможця спрощеної закупівлі та укладення договору про закупівлю;

- розміщення звіту про результати проведення закупівлі.

Алгоритм проведення спрощеної закупівлі

Варто зазначити, що разом з оголошенням про проведення спрощеної закупівлі замовником також оприлюднюється проект договору про закупівлю. В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі не повинно бути вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, а замовник зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі.

Зміни до оголошеної закупівлі можуть вноситись тільки у період уточнення інформації. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Пропозиції подаються учасниками в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

У випадку  подання не менше двох пропозицій спрощена закупівля відбувається із застосуванням електронного аукціону. У разі подання однієї пропозиції, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця та оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.

Коли переможець визначений, замовник може не пізніше ніж через 20 днів укласти договір про закупівлю. Підписаний договір та всі додатки до нього необхідно оприлюднити протягом трьох робочих днів з дня його укладення. Умови договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції учасника за результатами аукціону. 

Спрощена закупівля може бути відмінена замовником або автоматично електронною системою закупівель.

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

- відхилення всіх пропозицій;

- відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

 

 

За інформацією Сектору матеріально-технічного забезпечення та правової роботи