Новини

14 Вересня 2020 р.

Підсудність виборчих спорів

Підсудність виборчих спорів

Згідно Конституції України права і свободи людини та громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

Розподіл справ між адміністративними судами і закріплення їх правовими нормами здійснюється з врахуванням правил предметної та територіальної підсудності. Підсудність — це поділ на групи за юридичними ознаками і властивостями адміністративних справ, вирішення яких віднесене закономдо компетенції певного адміністративного суду.