Новини

26 Серпня 2020 р.

Надання судової справи для ознайомлення

Надання судової справи для ознайомлення

Відповідно до розділу Х  Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 814 від 20.08.2019 року, адміністративні справи видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією судді (судді-доповідача) або голови суду, заступника голови суду на підставі письмової вимоги (заяви)  таким особам:

 

- прокуророві, який має право на участь у розгляді справи 

(після пред'явлення службового посвідчення);

- адвокатам, які беруть участь у розгляді справ 

(після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

- учасникам справи,а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання пр о їх права та обов'язки

(після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках - доручення представника).

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, не пов'язаною з розглядом справи, справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду (якщо провадження у справі закінчене) або судді/судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчене), після пред'явлення службового посвідчення.

Судова справа видається для ознайомлення після перевірки документів, що посвідчують особу та її повноваження.

Ознайомлення з матеріалами справи  проводиться виключно у приміщенні суду протягом усього робочого часу суду та в присутності працівника апарату суду.

У порядку підготовки судової справи для ознайомлення відповідальний працівник суду після отримання заяви з резолюцією та судової справи забезпечує (перевіряє) її формування згідно з вимогами Інструкції (зокрема, перевіряються наявність томів, повнота підшивання матеріалів справи, наявність опису, відповідність змісту опису фактичній наявності документів, наявність та цілісність технічних носіїв з аудіозаписом (відеозаписом) судового засідання).

Факт ознайомлення із матеріалами справи  фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ  шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою. 

Особи під час ознайомлення з матеріалами судових справ можуть робити з них виписки та копії відповідно до вимог законодавства.  Після ознайомлення з матеріалами судової справи така особа робить відповідний запис на своїй заяві про надання судової справи для ознайомлення (із обов'язковим зазначенням підпису, ініціалів та прізвища, дати ознайомлення), після чого заява долучається до матеріалів судової справи.

При поверненні судової справи після ознайомлення відповідальний працівник ретельно перевіряє наявність у судовій справі всіх документів у присутності особи, якій справа надавалась для ознайомлення.

У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких за резолюцією судді долучається до судової справи, другий - передається для вжиття відповідних заходів керівнику апарату суду.

 

Зразок  заяви про ознайомлення з матеріалами справи

 

За інформацією відділу аналітичного та інформаційного забезпечення