Новини

14 Серпня 2020 р.

Звернення громадян, запит на інформацію, заяви учасників справи: у чому різниця?

Звернення громадян, запит на інформацію, заяви учасників справи:  у чому різниця?

Конституція України гарантує право на доступ до інформації, право на внесення в органи державної влади, об’єднання громадян пропозицій про поліпшення їх діяльності, викриття недоліків у роботі, оскарження дій посадових осіб, державних і громадських органів.

Однак, виникає питання: під час реалізації вказаних прав, у якому випадку це звернення громадян, а коли – запит на інформацію.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»). Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Отже, звернення – це прохання вчинити відповідні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах, а запит – це прохання надати інформацію.

Варто звернути увагу, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а відповідь на запит на інформацію розпорядник інформації повинен надати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмінними від звернень громадян та запитів на інформацію є письмові заяви учасників справи: заяви по суті справи та заяви з процесуальних питань (гл. 1 розділу ІІ Кодексу адміністративного судочинства України).

Заявами по суті справи є: позовна заява, відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування тощо з процесуальних питань учасники справи викладають при розгляді справи судом у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

Загальні вимоги до форми та змісту, а також порядок і строки розгляду заяв учасників справи визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Отже, заяви учасників справи відрізняються від звернень громадян та запитів на отримання інформації змістом та порядком розгляду.

Звертаємо вашу увагу, що на офіційному вебсайті Хмельницького окружного адміністративного суду можна ознайомитися із:

  • електронною формою звернення громадян (https://kmoas.gov.ua/zvernennya-gromadyan);
  • формою електронного та письмового запиту про надання публічної інформації (https://kmoas.gov.ua/publichna-informaciya);
  • зразками окремих заяв учасників справи (https://kmoas.gov.ua/zrazki-zayav).

 

 

За інформацією відділу організаційного забезпечення, статистичної роботи та узагальнення судової практики