Новини

31 Липня 2020 р.

Перекладач, як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин

Перекладач, як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин

Процесуальною гарантією практичної реалізації положень засади мови судочинства в адміністративних судах є участь перекладача. Він є учасником адміністративного процесу із спеціальними правами, який не має юридичної заінтересованості у результатах вирішення адміністративної справи, чия діяльність сприяє здійсненню правосуддя.

Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Перекладач допускається ухвалою суду за клопотанням учасника справи або призначається з ініціативи суду.

Перекладач повинен вільно володіти як мінімум двома мовами:

 1. мовою, якою здійснюється адміністративне судочинство (за загальним правилом, державною мовою або регіональною мовою (мовами) у випадку її поширення як такої на відповідній території України згідно з рішенням місцевої ради);
 2. іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу.

Перекладачем також є особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Перекладач має право:

 1. відмовитися від участі в адміністративному судочинстві, якщо він не володіє мовою в обсязі, необхідному для перекладу;
 2. задавати питання з метою уточнення перекладу;
 3. на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду;
 4. ознайомитися з технічним записом і журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення та подати зауваження щодо них у порядку та в строки, встановлені цим Кодексом;
 5. оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це стосується його інтересів.

Перекладач зобов’язаний:

 1. з’являтися за викликом до суду;
 2. здійснювати повний і правильний переклад;
 3. своїм підписом посвідчувати правильність перекладу у процесуальних документах;
 4. заявляти самовідвід за наявності обставин, передбачених КАСУ;
 5. дотримуватися порядку судового засідання, виконувати розпорядження головуючого, утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил;
 6. не розголошувати без дозволу суду відомості, які безпосередньо стосуються суті адміністративного провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі перекладачеві у зв’язку з виконанням його обов’язків.

За неповагу до суду або встановлених у суді правил, за злісне ухилення перекладача від явки до суду, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладач несе адміністративну відповідальність. За завідомо неправильний переклад перекладач несе кримінальну відповідальність.

Відповідно до Глави 3 КАС України на перекладача поширюється правило про відводи і самовідводи, що гарантує його незаінтересова­ність і об'єктивність перекладу.

Підстави для відводу і самовідводу перекладача та порядок їх ви­рішення зазначені в главі 3 КАС України.

Перекладач не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу):

- якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі;

- якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

- якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі;

- за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості.

Перекладач має право відмовитися від участі в адміністративному судочинстві, якщо він не володіє мовою в обсязі, необхідному для перекладу.

Перекладач, крім того, не може брати участі в адміністративному процесі, якщо: він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від учасників справи; він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи; з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Участь перекладача в судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їхнього відводу (самовідводу).

Процесуальна роль перекладача в адміністративному процесі має вираз у створенні належних умов комунікації між судом і сторонами адміністративного судочинства у випадках, якщо окремі з них не володіють мовою судочинства. Таким чином, діяльність перекладача опосередковано забезпечує реалізацію й інших засад адміністративного судочинства, зокрема законності, рівності усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальності сторін, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду та інших.