Новини

20 Липня 2020 р.

Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві

Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві

В Україні проголошено конституційний принцип верховенства права. Реалізація даного принципу вимагає ефективного захисту прав, свобод та інтересів людини та громадянина. Пошук  механізмів судового захисту  для цього створив передумови, за яких було прийнято нові процесуальні норми закону щодо інститутів типових і зразкових адміністративних справ.

Верховний Суд, як найвищий суд у системі судоустрою України, покликаний забезпечуватисталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, які визначені процесуальним законом. Один із механізмів застосування типових і зразкових справ визначено статтею 4 Кодексу адміністративного судочинства України.

Типові адміністративні справи  -  адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Зразкова адміністративна справа -  типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення.

Використання типових і зразкових справ на практиці повинне унеможливити різне застосування суддями норм законодавства, як наслідок цього, ухвалення різних рішень в типових справах, сприятиме швидкому розгляду великої кількості справ, подоланню  колізій і прогалин у законодавстві, ефективному захисту прав, свобод та інтересів громадян.

У продовження цієї теми слід звернути увагу, що в  ст. 290 КАС України регламентовано особливості провадження у зразковій справі.  Якщо в провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом, як судом першої інстанції. У поданні про розгляд справи Верховним Судом, як зразкової зазначаються підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним Судом як зразкова, у тому числі посилання на типові справи.

За змістом ст. 291 цього Кодексу суд, який розглядає типову справу, має право зупинити провадження за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою у випадку, якщо Верховним Судом відкрито провадження у відповідній зразковій справі. У разі ухвалення рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи

При ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.  На судове рішення суду першої інстанції у типовій справі може бути подана апеляційна скарга у орядку, визначеному цим Кодексом.

Рішення суду апеляційної інстанції по типовій справі може бути оскаржено в касаційному порядку  якщо суд першої та (або) апеляційної інстанції при вирішенні типової справи не визнав її типовою справою та (або) не врахував правові висновки, викладені у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи; та, якщо справа, в якій судом першої та (або) апеляційної інстанції ухвалено рішення з урахуванням правових висновків, викладених у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, не відповідає ознакам типової справи.

Cтаном на сьогодні Верховним Судом України розглянуто 21 зразкову справу. У 18-ти справах було подано апеляційні скарги, серед яких 15 справ розглянуті Великою Палатою Верховного Суду та прийняті остаточні рішення.

Для прикладу, одним із останніх судових рішень є постанова Великої Палати Верховного Суду від 24.06.2020 року по справі № 160/8324/19 щодо видачі  довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій військовослужбовцям.

З повним текстом рішень можна ознайомитися за посиланням  https://supreme.court.gov.ua/supreme/inshe/zrazkovi_spravu/.