Новини

6 Липня 2020 р.

Кодексу адміністративного судочинства України 15 років

Кодексу адміністративного судочинства України 15 років

Сьогодні ми відзначаємо 15 річницю з дня прийняття найважливішого документу адміністративної юстиції – Кодексу адміністративного судочинства України. Неможливо оминути увагою вказаний документ, адже він є правовою основою створення та початку діяльності адміністративних судів в Україні.

Становлення в 1991 році України як незалежної держави позначило початок формування власної національної адміністративної юстиції. Цей період характеризується активним розвитком вітчизняного законодавства про адміністративну юстицію й адміністративно-процесуальні науки.

28 квітня 1992 року Верховною Радою ухвалено Концепцію судово-правової реформи в Україні. Аналіз змісту Концепції свідчить про те, що це справді був перший глибоко продуманий, концептуальний документ, в якому прослідковуються системний підхід до питання реформування судової системи держави та використання наукової методології.

Визначальним етапом становлення системи адміністративної юстиції стало прийняття 6 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства України, який набрав чинності з 1 вересня 2005 року.

Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних судах.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин громадян та держави. З метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень був створений в Україні адміністративний суд.

Кодекс адміністративного судочинства України – є визначальним нормативно-правовим актом, правовою гарантією якого кореспондується захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина у нашій державі.

Відеофайл /files/Кодексу адміністративного судочинства України – 15 років!.mp4