Новини

19 Червня 2020 р.

Добір на державну службу в умовах карантину

Добір на державну службу в умовах карантину

18 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Цим Законом тимчасово призупинені норми Закону України «Про державну службу» в частині конкурсного добору на посади державної служби та введена процедура тимчасового добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту – затверджено Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290).

Добір і строкове призначення осіб на вакантні посади державної служби мають здійснюватися у виняткових випадках. Суб’єкт призначення або керівник державної служби державного органу можуть оголосити добір на вакантну посаду державної служби у зв’язку з гострою необхідністю забезпечення функціонування державного органу шляхом укладення контракту.

Процедура добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту відрізняється від звичайного конкурсного відбору: відсутні класичні етапи оцінювання професійних компетентностей кандидатів (лідерство, стратегічне бачення, управління змінами тощо), не проводяться тестування і не виконуються ситуативні завдання.

У той же час збережено елемент співбесіди з претендентом, який хоче обійняти посаду на умовах строкового контракту. Також не знята вимога про проходження претендентом на посаду державної служби у разі необхідності спеціальної перевірки відповідно до законодавства щодо запобігання корупції.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі ухвалює розпорядження (наказ) про необхідність добору з одночасним визначенням уповноваженої особи для проведення співбесід. Службою управління персоналом в державному органі оголошення про добір розміщується на Єдиному порталі вакансій державної служби (carrer.gov.ua). Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби: заяву, резюме, заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади». Для посад категорії «А» - посилання на заповнену декларацію та документ, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою. Уся інформація подається виключно в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Строк подання зазначеної інформації не може становити менше трьох та більше семи календарних днів з дня оприлюднення в установленому порядку рішення про необхідність призначення.

Служба управління персоналом перевіряє подані громадянами документи та передає список претендентів уповноваженій особі для проведення співбесід.

За результатами співбесіди з кандидатами уповноважена особа готує обґрунтоване подання та вносить суб’єкту призначення або керівнику державної служби для укладання строкового контракту. За результатами прийнятого рішення суб'єктом призначення або керівником державної служби в державному органі з визначеною за результатами співбесіди особою укладається строковий контракт на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсу.

Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України, становить не більше двох місяців після відміни карантину. Про день завершення карантину має бути ухвалене рішення Кабінету Міністрів України.

Особа, призначена відповідно до Порядку, набуває статусу державного службовця.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про державну службу» державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, пов'язані з виконанням завдань і функцій державного органу, дотримується принципів державної служби. Особа вперше призначається на державну службу, складає Присягу державного службовця відповідно до законодавства про державну службу, присвоюється ранг відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу», визначаються завдання і ключові показники результативності. Державний службовець, який працює на умовах строкового контракту, виконує завдання, які йому визначаються на кожен місяць та ключові показники результативності виконання таких завдань.        

Після завершення карантину на посаду, на якій працює особа за контрактом на період дії карантину, має бути оголошено традиційний конкурс відповідно до законодавства про державну службу. Після визначення переможця або завершення граничного терміну перебування за контрактом особа, яка працює за контрактом, має бути звільнена.

 

За інформацією, наданою відділом державної служби

та управління персоналом