Новини

17 Червня 2020 р.

Уповноважена особа за новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі»

Уповноважена особа за новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі»

19 квітня 2020 року вступила в дію нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), яка передбачає багато законодавчих новел. Зокрема, частиною 1 статті 11 нової редакції Закону передбачено, що відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Згідно пункту 35 статті 1 Закону, уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Уповноважена особа призначається замовником одним з таких способів:

-шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

- шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

- шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.

Відповідно до частини 4 статті 11 Закону, не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель/спрощених закупівель. Виходячи з норм статті, можна зробити висновок, що уповноважена особа має перебувати із замовником саме у трудових відносинах.

Замовником може бути призначено декілька уповноважених осіб, але за умови що кожна з таких осіб відповідатиме за організацію та проведення  конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель.Оскільки, кількість уповноважених осіб новою редакцією Закону не встановлена, замовник має право визначати достатню кількість таких осіб з урахуванням потреби та обсягів закупівель конкретної організації. У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника.

Також слід зазначити, що відповідно дочастини 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, до 1 січня 2022 року замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) для організації та проведення процедур закупівель.

Процедурами закупівель згідно статті 13 Закону є:

- відкриті торги;

- торги з обмеженою участю;

- конкурентний діалог;

- переговорна процедура закупівлі.

Враховуючи викладене, з 19 квітня 2020 року проводити спрощені закупівлі має право лише уповноважена особа.

Частиною 7 статті 11 Закону передбачено, що уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту. 

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами:

- посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей;

- народні депутати України;

- депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

 Відповідно до частини 10 статті 11 Закону, уповноважена особа:

- планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

- здійснює вибір процедури закупівлі;

- проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом;

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону;

- здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Всі рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом в якому зазначається дата прийняття такого рішення та який підписується уповноваженою особою.

Також у новій редакції Закону зазначено, що уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування.

Відповідно до частини 4 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, до 1 січня 2022 року уповноважені особи підтверджують рівень володіння знаннями у сфері публічних закупівель з урахуванням вимог абзацу другого частини восьмої статті 11 цього Закону. Тобто пункт щодо обов’язковості тестування уповноважених осіб вводиться в дію 1 січня 2020 року.

 

За інформацією Сектору матеріально-технічного забезпечення та правової роботи