Новини

16 Червня 2020 р.

Визначення складу суду

Визначення складу суду

Відповідно до частини другої статті  8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя розглядає справи, одержані згідно із порядком розподілу судових справ, визначених цим Законом. У статті 15  цього Закону вказано, що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою у порядку, визначеному процесуальним законодавством.

Справи в адміністративних судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, а саместаттею 33 Кодексу адміністративного  судочинства України – колегією суддів (справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, Національного банку України, окружної виборчої комісії (окружної комісії з референдуму).  Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів. Перегляд судових рішень в адміністративних справах в касаційному порядку здійснюється колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.

Стаття 31 Кодексу адміністративного судочинства України визначає порядок і організацію визначення складу суду – процедури визначення судді чи колегії суддів, що здійснюватимуть судовий розгляд конкретної адміністративної справи.

Таке визначення здійснюється у автоматизованій системі документообігу суду (далі – АСДС) в день реєстрації позовних заяв, адміністративних позовів, на підставі інформації, внесеної до АСДС уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу справ, у відповідності до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30  від 26 листопада 2010 року.

Визначення головуючого у справі здійснюється з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ.  

Визначення судді (складу колегії суддів, у разі колегіального розгляду) для розгляду конкретної справи здійснюється АСДС, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, шляхом:

  • автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;
  • пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;
  • розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;
  • визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);
  • повторного автоматизованого розподілу судових справ.

Збори суддів відповідного суду наділені повноваженнями визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду випадках.

Вимогами статті 37 КАС України встановлено  недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи. З огляду на це, суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи у новому її розгляді у першій інстанції після скасування попередніх рішення, постанови або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.  Якщо суддя брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, він не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами у цій адміністративній справі.

Заяви та клопотання, що стосуються виконання судового рішення, такі як:  виправлення описки в рішенні суду, повернення судового збору, винесення додаткового судового рішення, роз’яснення судового рішення, відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення  розглядаються тим самим складом суду, який розглядав справу.

Заяви та клопотаннящодо виконавчих документів:виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання, видача дубліката виконавчого листа, заміна сторони виконавчого провадження також розглядаються  раніше визначеним складом суду.

Результатом визначення судді, колегії суддів є протокол визначення складу суду (колегії суддів), що автоматично створюється автоматизованою системою документообігу суду.