Новини

15 Травня 2020 р.

Суд захистив право громадян на пенсію

Суд захистив право громадян на пенсію

За період з 04 по 13 травня Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув 167 справ, з яких:

- з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики – 64 (з них 8 спорів щодо відмови пенсійного органу у переведенні позивачів з пенсії по інвалідності, призначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року №1058-IV, на пенсію по інвалідності відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" від 16.12.1993 №3723-ХІІ);

- щодо відносин публічної служби –39;

- з приводу адміністративних податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 25;

- з приводу регулювання містобудівної діяльності та землекористування – 17;

- щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України – 10;

- щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав – 5;

- інші справи – 3;

- приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики – 2;

- щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів – 2.

Із 167 розглянутих справ, позовні вимоги задоволено у 141 справі,  відмовлено у задоволенні позовних вимог у 22 справах.

 

При розгляді спорів щодо переведення з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця, суд зазначив, що після набрання чинності нового Закону України «Про державну службу» № 889-VIII 1 травня 2016 року, право на призначення пенсії державного службовця відповідно до попереднього Закону України «Про державну службу» (від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ) мають лише ті особи, які мають стаж державної служби, вік і страховий стаж.

Суд дійшов висновку, що п. 10, 12 розд. ХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 889-VIII передбачено, що державні службовці, які на день набрання чинності Законом №1058-IV займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст. 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, мають право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723-XII у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців. Для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених ст. 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723-XII у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Таким чином задоволенню підлягають позовні вимоги, якщо станом на 01 травня 2016 року в особи наявний певний стаж державної служби (10 років для осіб, що на зазначену дату займали посади державної служби, або 20 років незалежно від того, чи працювала особа станом на 01 травня 2016 року на державній службі), така особа зберігає право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723-XII, але за такої умови: у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Зазначений висновок суду відповідає правовій позиції, висловленій у постанові Великої Палати Верховного Суду у зразковій справі №822/524/18 від 13 лютого 2019 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/80147824).