Новини

9 Квітня 2020 р.

Відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним

Відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним

У період з 02 по 08 квітня 2020 року до Хмельницького окружного адміністративного суду надійшло 147 позовних заяв, справ та матеріалів.

Розглянуто у цей період 117 справ, з яких:

- з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції – 1;

- приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики – 2;

- щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України – 4.

- з приводу регулювання містобудівної діяльності та землекористування – 5;

- щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав – 5;

- щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів – 9;

-з приводу адміністративних податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 29;

- щодо відносин публічної служби – 33;

- з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики – 29 (значну кількість серед яких склали справи щодозменшення відсоткового значення розміру пенсій, право на які набуто до проведення перерахунку - 15 з 117 (12,8%)).

Суть спорів полягає в тому, що органами пенсійного фонду, у зв’язку зі зміною грошового забезпечення, на підставі постанови КМУ від 30 серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», постанови КМУ від 21 лютого 2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», було здійснено перерахунок пенсій колишніх військовослужбовців. Внаслідок чого, обчислення пенсій відбулося у розмірі 70% відповідних сум грошового забезпечення, замість того відсоткового значення, яке було визначене при призначенні пенсій.

Задовольняючи позовні вимоги, суд вказав, що відповідачі, здійснюючи перерахунок пенсії виходячи з відсоткового розміру грошового забезпечення порушили права осіб на майно (грошові кошти), яке їм належить.

При прийнятті рішень суд виходив з того, що при перерахунку пенсії має застосовуватися норма, яка визначає розмір грошового забезпечення у відсотках, яка діяла на момент призначення пенсії. Встановлення в подальшому граничного розміру пенсії за вислугу років у відсотковому розмірі грошового забезпечення стосується порядку призначення пенсії у разі реалізації права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії. Процедури призначення та перерахунку пенсії різні за змістом і механізмом їх проведення.

Аналогічна позиція викладена в зразковому рішенні Верховного Суду від 04.02.2019 по справі №240/5401/18 – http://reyestr.court.gov.ua/Review/79615886та повністю кореспондується з рішеннями Конституційного Суду України – http://www.ccu.gov.ua/docs/404, http://www.ccu.gov.ua/docs/448.