Новини

26 Березня 2020 р.

Суд захистив право військовослужбовців на грошову компенсацію

Суд захистив право військовослужбовців на грошову компенсацію

Незважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані із введенням карантину, Хмельницький окружний адміністративний суд виконує покладені на нього статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України завдання щодо справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Так, у період з 18 по 25 березня до суду надійшло 128 позовних заяв, справ та матеріалів, розглянуто - 170.

Найчисельнішу категорію – 32 із розглянутих 170 (18,8%) склали справи, що виникають з відносин публічної служби - щодо ненарахування та невиплати грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку звільнених військовослужбовців.

При прийнятті рішень у цих справах, суд виходив із того, що у разі невикористання додаткової соціальної відпуски протягом календарного року, в якому у особи виникає право на таку відпустку, додаткова соціальна відпустка переноситься на інший період, тобто особа не втрачає права на надану їй чинним законодавством України соціальну гарантію, яке може бути реалізовано в один із таких двох способів: 1) безпосереднє надання особі відпустки після закінчення особливого періоду, який може тривати невизначений термін; 2) грошова компенсація відпустки особі.

Задовольняючи позовні вимоги, суд вказав, що у випадку звільнення військовослужбовців з військової служби їм виплачується компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, в тому числі за невикористані дні додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону України від 05.11.1996  №504/96-ВР «Про відпустки» та пунктом 12 частини першої статті 12 Закону України від 22.10.1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 21.08.2019 у справі № 620/4218/18 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/84153019).