Новини

12 Березня 2020 р.

Правила доставки та вручення судових повісток учасникам справи

Правила доставки та вручення судових повісток учасникам справи

Законодавець визначає основоположним процесуальним правом особи, яка бере участь у справі, право бути належно повідомленою про час та місце судового розгляду. Відповідно до чинного процесуального законодавства суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії шляхом надсилання судових викликів, повідомлень та повісток. Судові виклики і повідомлення про виклик в адміністративному процесі здійснюється судовими повістками про виклик і повістками-повідомленнями (стаття 124 Кодексу адміністративного судочинства України).

Судова повістка – це підтвердженням того, що особа буде повідомлена про розгляд справи, оскільки процедура її вручення здійснюється під розписку, яка із поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручили, повертається до суду. Відповідно до п.3 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді.

Відповідні норми містяться в розділі VIІнструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, яка затверджена наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814, із змінами. Отож, відповідно до пункту 16 розділу XIVІнструкції з діловодства в апеляційних та місцевих судах України на поштовій кореспонденції з повісткою про виклик до суду або судовим повідомленням (ухвала суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії) проставляються відповідні відмітки з позначкою або зі штампом суду «Судова повістка». Така необхідність обумовлена тим, що згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, із змінами, для рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка» визначено окремий порядок вручення їх адресатам, а також повернення повідомлення до суду, що впливає на дотримання строків розгляду судових справ. Отже, позначка або штамп суду «Судова повістка» ставиться лише на відправленнях, які містять повістку (повідомлення, ухвалу) про дату, час та місце судового засідання або повістку (повідомлення, ухвалу) про дату, час та місце вчинення процесуальної дії.

Відповідно до п.991 Постанови КабінетуМіністрів України від 27.12.2019 р. №1149рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка». Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.Також, якщоадресат не бажає засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання судової повістки, працівник поштового зв’язку власноруч робить позначку «Адресат відмовився», проставляє відбиток календарного штемпеля і не пізніше віднаступного робочого дня повертає лист до суду.Втім, якщо особа таки отримала повістку ще й із позначкою «Вручити особисто», то вона має зазначити на бланку не тільки прізвище, а й ім’я та по батькові.

Відповідно до п.992 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. №1149 рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Судова повістка», адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

Отож, відповідно до вищесказаного варто звернути увагу на те, що вручення судових повісток є важливою складовою судового процесу, оскільки забезпечується належне та чітке виконання вимог закону у визначені строки, також дані норми допомагають учасникам справи максимально реалізувати свої права.

За інформацією відділу забезпечення розгляду адміністративних справ