Новини

11 Березня 2020 р.

Фінансові зобов’язання за кредитним договором у декларації

Фінансові зобов’язання за кредитним договором у декларації

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду.

Під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування розуміються:

– отримані кредити, позики;

– інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом його сім’ї;

– зобов’язання за договором лізингу;

– зобов’язання за договором страхування;

– зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

– несплачені податкові зобов’язання;

– інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які саме).

У розділі “Фінансові зобов’язання” відображаються також відомості про розмір сплачених суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та розмір сплачених процентів за позикою (кредитом).

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації відображаються також відомості про розмір сплачених суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів у рахунок основної суми позики (кредиту), процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи та дату виникнення зобов’язання.

Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Щодо фінансових зобов’язань у вигляді позики (кредиту) зазначаються такі відомості:

  • розмір основної суми позики (кредиту) (зазначається в полі «Розмір зобов’язання»);
  • розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту);
  • розмір сплачених коштів у рахунок процентів за позикою (кредитом);
  • залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

Зокрема, у полі «Розмір зобов’язання» зазначається загальний розмір отриманої позики (кредиту) у звітному періоді. Якщо зобов’язання за позикою (кредитом) виникло у попередньому звітному періоді і станом на 1 січня звітного періоду залишок позики (кредиту) перевищує 50 прожиткових мінімумів, то у полі «Розмір зобов’язання» зазначається заборгованість по зобов’язанню станом на 1 січня звітного періоду.

Якщо залишок позики або кредиту, які були отримані у попередньому звітному періоді, станом на 1 січня звітного року не перевищує 50 прожиткових мінімумів, відомості про таке фінансове зобов’язання не зазначаються в декларації.

Кредитні пропозиції від банків, фінансових установ у вигляді «кредитних ліній до зарплатних банківських карток» чи аналогічні за змістом пропозиції зазначаються у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Джерело: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/16.Osoblyvosti-vidobrazhennya-vidomostej-pro-finansovi-zobov-yazannya.pdf

 

За інформацією, наданою відділом державної служби

та управління персоналом