Новини

4 Березня 2020 р.

Правові засади діяльності судових розпорядників

Правові засади діяльності судових розпорядників

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 14 липня 2011 року №112 у кожному з українських судів запроваджено службу судових розпорядників.  Для пересічного громадянина, відвідувача суду, та й навіть для представників юридичної сфери, які в силу професії відвідують судові засідання, судовий розпорядник, його місце, роль в механізмі відправлення правосуддя викликає не лише інтерес, а й багато запитань щодо  його діяльності.

Судовий розпорядник – це посадова особа апарату суду. Його статус визначено у Законі України «Про державну службу». З цього випливає, що судовий розпорядник є державним службовцем, який повинен чітко усвідомлювати, що він виконує не лише певну професійну роль, а й суспільно важливу, адже є носієм державної політики й державної моралі.

Судові розпорядники призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату відповідного суду. При визначенні критеріїв комплектування суду необхідною чисельністю посад старших судових розпорядників враховуються кількість суддів та обсяг покладених на службу судових розпорядників і її працівників функцій і завдань.  Посада судового розпорядника належить до категорій державної служби, тобто особи, які обіймають її, є державними службовцями. У своїй роботі розпорядник керується Конституцією України,  Цивільним процесуальним, Кримінальним процесуальним та іншими кодексами України, законами «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» та посадовою інструкцією судового розпорядника.

Щоб краще роз’яснити правові засади діяльності судового розпорядника, для прикладу візьмемо посадову інструкцію судового розпорядника відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду: 

- Забезпечує належний стан зали судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення засідання, доповідає про їх готовність головуючому і запрошує до неї учасників судового процесу;

-  Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання;

- З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення;    

- Оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;   Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.

- Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;

- Слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;

- Приймає від присутніх у залі учасників судового процесу та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;

- Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта. Запрошує до зали судового засідання свідків та виконує розпорядження головуючого про приведення їх до присяги;

- Виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи;

- Вживає заходів щодо видалення за розпорядженням головуючого із зали судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадській порядок;

- Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;

- 3абезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб;

-  Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;

- При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє старшому судовому розпоряднику та організовує виклик спеціальних служб;

- Забезпечує конфіденційність інформації, яка стала відома у ході судового розгляду справи. Забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державного органу.       

Підсумовуючи вище викладене, можна зазначити, що  судовий розпорядник слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання. Вимоги судового розпорядника є обов’язковими для осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб, присутніх у залі судового засідання.

Отже, розглядаючи актуальні питання правового та організаційного положення судових розпорядників, обов’язок судового розпорядника адміністративного процесу можна віднести до охоронних заходів, що складаються з комплексу різних за характером й змістом конкретних дій. Частина з них здійснюється у ході судового засідання, частина поза ними.

Варто пам’ятати, що судові розпорядники належать до тих працівників суду, які формують його обличчя в очах суспільства, адже їхня діяльність пов’язана з перебуванням у судових засіданнях, а отже – зі спілкуванням з учасниками судового процесу. Таким чином, поведінка судових розпорядників під час спілкування з громадянами прямо чи опосередковано впливає на їхню думку про суд, судочинство та рівень довіри до судової влади в Україні в цілому.

 

За інформацією відділу забезпечення розгляду адміністративних справ