Новини

3 Березня 2020 р.

Централізовані закупівельні організації

Централізовані закупівельні організації

Новою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), яка вводиться в дію 19 квітня 2020 року, передбачено багато новел та змін. Зокрема, частиною 13 статті 11 Закону передбачено, що замовник може здійснити закупівлю товару (товарів) та/або послуги (послуг) через централізовану закупівельну організацію.

Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 1 Закону, централізовані закупівельні організації - юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону.

23 листопада 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 928 «Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації». Впродовж 2017-2018 років функції централізованoї закупівeльної організації в рамкaх пілотного проeкту виконувала державна установа «Професійні закупівлі». На основі успішного закінчення пілотного проекту Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2018 року було прийнято Постанову № 1216«Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій» (далі – Постанова № 1216), яка встановлюємеханізм визначення централізованих закупівельних організацій та умови їх діяльності.

Основною метою створення централізованих закупівельних організацій є економія державних коштів та підвищення професіоналізму публічних закупівель.

Згідно Постанови №1216, централізовані закупівельні організації можуть створюватися :

- Кабінетом Міністрів України - для проведення тендерів (торгів) та закупівлі за рамковими угодами (далі - тендери) в інтересах органів виконавчої влади, органів соціального страхування, утворених відповідно до закону, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону;

- Радою міністрів Автономної Республіки Крим - для проведення тендерів в інтересах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону;

- органами місцевого самоврядування (міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн. осіб) - для проведення тендерів в інтересах органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону.

Важливим є те, що відповідно до статті 13 Закону та частини 6 Постанови № 1216 органу, який приймає рішення про створення центральної закупівельної організації, надано право в межах наданих законодавством повноважень визначати перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів зазначеною організацією є обов’язковим, та/або перелік товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через таку організацію є обов’язковою для визначених рішенням замовників.

Так, станом на сьогодні, розпорядженням КМУ № 846-р від 25.09.2019 року «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією» (далі – розпорядження № 846-р) визначено перелік замовників, в інтересах яких проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами через централізовану закупівельну організацію є обов’язковим та перелік товарів, закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов’язковою.

У разі прийняття рішення про обов’язкове проведення тендерів в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією та/або про визначення переліку товарів, послуг (крім поточного ремонту), закупівля яких через зазначену організацію є обов’язковою для замовників, визначених таким рішенням, орган, який приймає рішення про створення централізованої закупівельної організації, забезпечує фінансування її діяльності за рахунок коштів державного бюджету, коштів відповідного місцевого (місцевих) бюджетів або інших коштів.

Усі інші замовники, які виявлять бажання скористатися послугами центральної закупівельної організації, повинні будуть сплатити винагороду централізованій закупівельній організацій за організацію та проведення тендеру у розмірі, що не перевищує:

1) 3 відсотків суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 10 млн. гривень;

2) 2 відсотків суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 50 млн. гривень;

3) 1 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 100 млн. гривень;

4) 0,5 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить більш як 100 млн. гривень.

Відтак, централізована закупівельна організація є однією із фундаментальних змін у сфері публічних закупівель. Передбачається, що впровадження централізованих закупівельних організацій призведе до підвищення професійного рівня закупівель, покращення якості придбаних товарів, а також раціонального використання державних коштів за рахунок об’єднання та стандартизації закупівель. 

«За інформацією Сектору матеріально-технічного забезпечення та правової роботи»