Новини

23 Січня 2020 р.

Принципи здійснення публічних закупівель

Принципи здійснення публічних закупівель

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII( далі Закон № 922-VIII) встановлює правові та економічні засади здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, у тому числі і принципи здійснення публічних закупівель.

Під час проведення закупівель замовник і учасник беззаперечно повинні дотримуватись основоположних принципів публічних закупівель визначених законом. Вичерпнийперелік принципів передбачений статтею 3 Закону № 922-VIII, а саме:

 - добросовісна конкуренція серед учасників;

 - максимальна економія та ефективність;

 - відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

 - недискримінація учасників;

 - об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозиції;

 - запобігання корупційним діям і зловживанням.

Одним із ключових принципів закупівель є принцип максимальної економії та ефективності. Дотримання цього принципу полягає у досягненні довгострокового результату. При закупівлі за бюджетні кошти важливо усвідомлювати не тільки необхідність економії, але й ефективність закупівлі. Відсутність  зваженого підходу до формування технічних вимог може призвести до закупівлі менш якісного предмету закупівлі, що в подальшому матиме наслідком низьку ефективність закупівлі.

В основі принципу добросовісної конкуренції серед учасників лежать такі ознаки як добропорядність, розумність та справедливість.  В цілому норми Закону України «Про публічні закупівлі» сприяють вільній конкуренції серед учасників. Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є зокрема і забезпечення захисту конкуренції у сфері публічних закупівель. Антимонопольний комітет України наділений повноваженнями розглядати заяви та справи з приводу порушення законодавчих норм у сфері захисту економічної конкуренції та проводити розслідування за такими заявами і справами.

Розглядаючи право на добросовісну конкуренцію в системі принципів публічних закупівель варто зазначити, що цей принцип є метою здійснення закупівель, який відображає стан, на досягнення якого направлене державне регулювання у цій сфері.

Принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі забезпечується через оприлюднення документів, що стосуються процедури закупівлі, на веб-порталі Уповноваженого органу. Згідно частини 5 статті 10 Закону № 922-VIII, доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.

Принцип «недискримінація учасників» знайшов своє відображення у статті 5 Закону № 922-VIII. Зокрема, в статті зазначено, що вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю та не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону № 922-VIII, оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для робіт - 5150 тисячам євро. Положення частини 4 статті 10 Закону № 922-VIIIнадає більше можливостей для своєчасного отримання інформації про державні закупівлі іноземним учасникам.

Об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій полягає в забезпеченні рівного та об'єктивного відношення до всіх учасників закупівлі.

Запобігання корупційним діям і зловживанням здійснюється шляхом відкритості та доступності інформації про закупівлі, підзвітності та контролю у сфері закупівель.

Відтак,  законодавчо визначені принципи здійснення публічних закупівель утворюють систему, яка відповідає сучасному стану розвитку сфери публічних закупівель, та закріплюють вектор правового регулювання публічних закупівель.

 

 «За інформацією Сектору матеріально-технічного забезпечення та правової роботи».