Новини

23 Грудня 2019 р.

Роль судової статистики в діяльності суду

Роль судової статистики в діяльності суду

Важливий аспект організації роботи суду – ведення судової статистики, однією із найголовніших вимог якої є достовірність статистичного матеріалу, що збирається та обробляється.

Відповідно завданнями судової статистики є оптимізація діяльності суду, удосконалення законодавства і правозастосовної практики. У процесі ведення судової статистики використовуються такі загальностатистичні методи: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних; 3) статистичний аналіз.

Дані судової статистики дають змогу встановити обсяг і якість роботи суду щодо здійснення ним правосуддя, тривалість судочинства, навантаження на кожного суддю окремо.

Зокрема, при веденні статистичної звітності суд керується наступними нормативними актами:

 - Наказом Державної судової адміністрації від 21.12.2012 року №172, яким затверджена форма звітності №10 "Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах";

 - Наказом Державної судової адміністраціївід 09.03.2017 року №311 "Про затвердження форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами". Відповідно до вказаного наказу, формується звіт форми 1-ОАС “Звіт окружних адміністративних судів про розгляд адміністративних справ”;

 - Наказом Державної судової адміністрації від 23.06.2018 року №325 "Про затвердження річних форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами", яким передбачено подання щорічного звіту форми 1-А ”Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку адміністративного судочинства”.

Статистичні звіти формуються на підставі наявних в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» даних та подаються до Державної судової адміністрації України у встановлені строки.

Крім того, щомісяця готується Інформація про основні показники здійснення судочинства, яка передбачає збір та обробку інформації про кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду, та в розрізі суддів, розглянутих та не розглянутих станом на початок і кінець періоду, за який вона формується, середньомісячну кількість справ та матеріалів, що надійшли до суддів та до суду (з розрахунку на одного суддю), середньомісячну кількість розглянутих справ та матеріалів.

Слід зазначити, що окрім статистичних звітів у Хмельницькому окружному адміністративному суді регулярно збирається інформація про показники роботи суду для використання на нарадах та зборах суддів, начальників відділів та працівників апарату суду.

Таким чином, судова статистика відіграє вагому роль у діяльності суду, адже разом з іншими матеріалами статистичні показники становлять важливе джерело для контролю за роботою.