Новини

18 Жовтня 2019 р.

Автоматизований розподіл справ

Автоматизований розподіл справ

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя розглядає справи, одержані згідно із порядком розподілу судових справ, визначених законом. У статті 15 цього Закону, вказано, що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою (далі- АСДС) упорядку, визначеному процесуальним законодавством.

Порядок роботи і функціонування АСДС регулюється Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим Рішенням Ради Суддів України 26.11.2010 року №30. Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, яка визначає порядок реєстрації судових справ, етапів їх руху, об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ.

Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженні, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи документообігу суду, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за реєстрацію та здійснення автоматизованого розподілу судових справ. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій. Якщо судова справа підлягає колегіальному розгляду, при автоматизованому розподілі визначається головуючий суддя.

Результатом автоматичного визначення судді, складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою документообігу суду. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою документообігу суду на підставі рішення про відвід(самовідвід) судді. При об’єднанні або роз’єднанні  судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю, якому передані ці судові справи для розгляду. Відомості про результати розподілу зберігаються в автоматизованій системі та мають бути захищені від несанкціонованого доступу та втручання. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи та в розподіл справ між суддями має наслідком відповідальність, встановлену законом.