Новини

15 Жовтня 2019 р.

Гласність судового процесу

Гласність судового процесу

Гласність судового процесу є основною і необхідною умовою розгляду справи судом та забезпечення можливостей для захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у судовому процесі.

Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу. Тобто розгляд справ відбувається відкрито у всіх ланках системи судів загальної юрисдикції, крім випадків встановлених законом, коли судовий розгляд має бути або може бути закритим.

Відкритий розгляд справи означає, що кожний громадянин має право бути присутнім в залі судового засідання і може робити письмові нотатки для власного користування.

Також слід згадати про Єдиний державний реєстр судових рішень, адже доступність кожному громадянину до перегляду судового рішення сприяє підвищенню доступності до судосинства.

Частина 5 статті 10 КАС України передбачає можливість участі у судовому засіданні засобів масової інформації із застосуванням фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень.

Відкритий судовий розгляд підвищує у сторін, які беруть участь у справі почуття відповідальності, адже стаття 47 КАС України встановлює правила шанобливого ставлення учасників процесу до суду, створює необхідні умови для роботи всіх учасників процесу, сприяє ефективному дослідженню доказів та забезпечує реалізацію прав, свобод і законних інтересів усіх зацікавлених осіб.

Закритий судовий розгляд проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, визначених законом. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні судом постановляється ухвала, при чому вказується, чи все судове засідання буде закритим, чи тільки його частина (наприклад, допит свідків, оголошення документа, експертного висновку тощо).

Таким чином, принцип гласності адміністративного процесу реалізується повноцінно із дотриманням відкритості, доступності, обізнаності та поінформованості населення.