Новини

7 Жовтня 2019 р.

Матеріальна допомога на оздоровлення

Матеріальна допомога на оздоровлення

Отримання працівниками бюджетної сфери всіх виплат, у тому числі і матеріальної допомоги на оздоровлення/ грошової допомоги, чітко регламентовано законами України та постановами Кабінету Міністрів України.

Для окремих категорій працівників-бюджетників надання матеріальної допомоги на оздоровлення/ грошової допомоги є обов’язковим. До них належать, зокрема: держслужбовці, працівники патронатної служби та працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування тощо.

Виплата грошової допомоги державним службовцям передбачена ст.57 Закону України «Про державну службу»від 10.12.15 р. № 889-VІІІу розмірі середньомісячної заробітної плати.

Працівникам патронатної служби обов’язково надають матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 4 Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).

Працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, під час надання щорічної відпустки надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (п. 4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених постановою КМУ від 18.01.2017 № 15).  

При визначенні розміру допомоги слід  керуватися Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 . Середньомісячна заробітна плата обчислюється за останні два календарних місяці роботи,  що передують події, з якою пов'язана  відповідна  виплата. Це означає, що розрахунковим періодом для визначення суми оздоровчої допомоги є 2 календарні місяці, що передують місяцю виходу у відпустку.

Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення/ грошової допомоги є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини). У разі виходу працівника, скажімо,  в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається.

У випадку поділу щорічної відпустки на частини може виплачуватися працівникові тільки один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою працівника, що зазначається у  листі  Міністерство соціальної політики України від 21.07.2015  № 409/13/116-15 "Про надання роз'яснення щодо умов виплати матеріальної допомоги».

Увипадку переведення державного службовця із одного державного органу до іншого він має право на отримання оздоровчої допомоги лише один раз. Для вирішення питання про виплату грошової допомоги до щорічної відпустки на новому місці роботи необхідно отримати довідку з попереднього місця роботи (довільної форми) про те, отримував держслужбовець протягом року на таку грошову допомогу чи ні.

Рішення про надання щорічної відпустки та про надання матеріальної допомоги на оздоровлення / грошової допомоги оформлюється  наказами керівника установи.