Новини

16 Вересня 2019 р.

Військовий облік на підприємстві

Військовий облік на підприємстві

Конституційним обов'язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.  

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

Військовий обов'язок включає:

 - підготовку громадян до військової служби;

 - приписку до призовних дільниць;   

 - прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

 - проходження військової служби;

 - виконання військового обов'язку в запасі;

 - проходження служби у військовому резерві;

 - дотримання правил військового обліку.

Військовий облік ведетьсяз метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Військовий облік єскладовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів,  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

Військовий облік ведеться на підставіпаспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:(посвідчення про приписку до призовної дільницідля призовників,військового квитка або тимчасового посвідченнядля військовозобов’язаних).

Під час перевірки військово-облікових документів громадян, при прийнятті на роботу, обов’язково слід звертати увагу на наявність відмітки про взяття на військовий облік у військовому квитку, тимчасовому посвідченні, посвідченні про приписку до призовних дільниць.

Приймання на роботу, на навчання призовників та військовозобов’язаних здійснюється лише після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки.