Новини

9 Серпня 2019 р.

Порядок повернення судового збору

Порядок повернення судового збору

Сплата судового збору є обов’язковою при звернені до суду у випадках, передбачених процесуальним законодавством та спеціальним Законом України «Про судовий збір».

Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Проте є випадки, коли в особи виникає право на повернення сплаченого судового збору.

Так, відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

 - зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

 - повернення заяви або скарги;

 - відмови у відкритті провадження у справі;

 - залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

 - закриття провадження у справі.

У випадках, установлених пунктом 1 частини першої статті 7, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми, в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, – повністю.

Отже, у разі виникнення підстав для повернення судового збору, його повернення здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845. Зазначеною постановою визначено механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, прийнятих судами, а також іншими державними органами, які відповідно до закону мають право приймати такі рішення.

У разі виникнення інших підстав, які не перераховані у статті 7 Закону України «Про судовий збір», у тому числі сплати судового збору без подальшого звернення до суду, кошти повертаються відповідно до Порядку повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 року № 787.

Особа, яка бажає повернути помилково сплачений судовий збір, повинна звернутися до суду із заявою про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

До заяви додаються:

 - оригінал або банківська копія документа про оплату судового збору;

 - копія паспорта та копія ідентифікаційного коду;

 - копія довіреності для представників юридичних осіб.

Судом розглядаються надані документи, перевіряється факт зарахування коштів на рахунок та факт того, що заявник з позовною заявою до суду не звертався. 

Після отримання у суді подання, платнику для повернення судового збору необхідно звернутись до органу Казначейства за місцем помилково зарахованого платежу із заявою про повернення коштів з бюджету, оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, та оригіналом подання.