Новини

17 Липня 2019 р.

Процесуальні особливості судового розгляду спорів, пов’язаних з виборчим процесом

Процесуальні особливості судового розгляду спорів, пов’язаних з виборчим процесом

Указом Президента України від 21 травня 2019 року №303/2019 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів достроково” припинено повноваження Верховної Ради України восьмого скликання та призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року. Виборчий процес позачергових виборів депутатів розпочався 24 травня 2019 року.

Пунктом 6 частини 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Пов’язаність правовідносин з виборчим процесом полягає в тому, щоб ці правовідносини виникли в межах виборчого процесу й стосувалися підготовки та проведення виборів. Спори, які виникли поза межами виборчого процесу або не стосуються виборчого процесу (проведення та підготовки виборів), не належать до виборчих спорів у розумінні КАС України, а тому визначення юрисдикції таких спорів та їх розгляд здійснюється в загальному порядку.

Спори, передбачені п. 6 ч. 1 ст. 19 КАС України, розглядаються з урахуванням особливостей, встановлених ст.ст. 273-279 КАС України.

 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 20 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом щодо:

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, членів цих комісій за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 5 ст. 273 КАС України);

- уточнення списку виборців (ч. 2 ст. 274 КАС України);

- оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум, за їхнім місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 КАС України);

- оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їхніх довірених осіб за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата (ч. 4 ст. 276 КАС України).

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом щодо:

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України, за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 4 ст. 273 КАС України);

- оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб за їхнім місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 КАС України);

- щодо оскарження дій або бездіяльності партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена (ч. 5 ст. 276 КАС України).

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд (ч. 3 ст. 21 КАС України).

Водночас слід мати на увазі, що не допускається об’єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам (ч. 5 ст. 172 КАС України).

 

Строк звернення до суду

 Загальним строком подання позовної заяви у справах, пов’язаних з виборчим процесом, є п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування.

Днем подання позовної заяви вважається день надходження до відповідного суду.  

 

Строк розгляду адміністративної справи складає 2 дні після надходження позовної заяви, але:

- адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом не пізніше, ніж за дві години до початку голосування (ч. 11 ст. 273 КАС України). Тобто до 06:00 год.;

- адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування (ч. 11 статті 273 КАС України).

 

Сплата судового збору

Позивачі у справах, пов’язаних з виборчим процесом, як правило, не звільнені від сплати судового збору, однак несплата судового збору не є підставою для залишення позовної заяви чи апеляційної скарги без руху.

Суд приймає позовну заяву у справах, пов’язаних з виборчим процесом до розгляду незалежно від сплати судового збору.

У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених КАС України.

У справах, пов’язаних з  виборчим процесом, суд проголошує повне судове рішення. Копії судових рішень невідкладно видаються учасникам справи чи надсилаються їх, якщо вони не були присутні під час його проголошення. За наслідками розгляду судами першої інстанції судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, в разі апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.