Новини

21 Червня 2019 р.

Письмові заяви учасників справи

Письмові заяви учасників справи

Письмовими заявами учасників справи відповідно до Розділу II Кодексу адміністративного судочинства України є заяви по суті справи та заяви з процесуальних питань.

Заявами по суті справи: є позовна заява, відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву, заперечення.

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Така заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Перелік вимог до позовної заяви передбачений ч. 5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України. Слід зауважити, що позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позову, наданого судом, а також на прохання позивача працівником апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

У відзиві на позовну заяву відповідач викладає заперечення проти позову. Перелік вимог до відзиву передбачений ч.2 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Копія відзиву з додатками повинна бути надіслана або видана іншим учасникам справи одночасно з надісланням або наданням відзиву до суду. Варто зазначити, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строку без поважних причин суд вирішує справу за наявними обставинами.

У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи, щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами 2-4 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідь на відзив подається в розумний строк, встановлений судом, як правило це від трьох до п’яти днів з дня вручення позивачу відзиву на позов.

Заперечення на відповідь на відзив містять пояснення, міркування та аргументи відповідача щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і мотиви їх визнання або відхилення. До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами 2-4 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Заперечення подається в строк, встановлений судом, зазвичай від трьох до п’яти днів з дня вручення відповідачу відповіді на відзив, але до початку розгляду по суті.

У поясненнях щодо позову чи відзиву третя особа викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти заявлених позовних вимог. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами 2-4 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Пояснення третьої особи подається в розумний строк, встановлений судом, але до початку розгляду справи по суті.

Заявами з процесуальних питань є: заяви, клопотання, заперечення. У заявах та клопотаннях учасники справи викладають свої вимоги, аргументи, міркування щодо процесуальних питань, а також заперечення проти заяв і клопотань, які подала інша сторона. Заяви з процесуальних питань можуть бути подані як у письмовій, так і в усній формі, проте, є випадки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України, коли заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Перелік вимог до заяв з процесуальних питань, які подаються у письмовій формі передбачений ч. 1 ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України. У разі подання таких заяв без додержання зазначених вимог і такі недоліки не дають можливості її розглянути або якщо вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою, суд повертає таку заяву, клопотання, заперечення заявнику без розгляду.

Отже, позовна заява, відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, пояснення третьої особи є основними процесуальними документами, що дають можливість учасникам справи висловити суду свої вимоги, заперечення, аргументи та пояснення з приводу заявлених позовних вимог у письмовій формі. У судовому  процесі розгляду учасники процесу можуть подавати також подавати заяви, клопотання чи заперечення щодо процесуальних питань у строки визначені законом або судом, але до початку розгляду справи по суті.