Новини

17 Травня 2019 р.

Щорічна основна відпустка

Щорічна основна відпустка

Право працівників на відпочинок наданням їм щорічної оплачуваної відпустки законодавчо гарантовано статтею 45 Конституції України. Тривалість та надання щорічних відпусток установлено Законом України Про відпустки, Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки», щорічною основною відпусткою мають право скористатися громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який на відміну від календарного обчислюється з дня прийняття працівника на роботу (укладення трудового договору). Але для деяких категорій працівників тривалість щорічної основної відпустки буде більшою. Наприклад, особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Після першого року роботи щорічна відпустка працівникові може бути надана в будь-який час відповідного робочого року.

У разі надання працівникові щорічної основної відпустки до закінчення шестимісячного терміну роботи з дня прийняття, її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Допускається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Також слід зазначити, що законодавством передбачена можливість відкликання працівника з щорічної відпустки. Таке відкликання допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог частини шостої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.