Новини

3 Травня 2019 р.

Видача дубліката виконавчого листа.

Видача дубліката виконавчого листа.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про виконавче провадження», саме виконавче провадження являється завершальною стадією судового провадження. Виконавче провадження є процесом поновлення порушених прав, реалізація конституційного принципу обов’язковості виконання рішення суду. Виконання судового рішення, як завершальна стадія судового провадження є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
 
Враховуючи ч.5 ст. 124 Конституції України «Судові рішення ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України». Серед основних засад судочинства в Україні, згідно з п.9 ч.3 ст.129 Конституції України, є «обов’язковість рішень суду». У найвищому за юридичною силою законі – Конституції України, закріплено конституційний принцип обов’язковості рішень судів, за ознакою територіальності – на всій території нашої держави. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст.129).
 
Законодавець відобразив зазначені норми Основного Закону в ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України (далі- КАС України) «Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.»
 
В адміністративному процесі  питанню виконання судових рішень присвячені ст. ст. 370-382  КАС України.
 
У відповідності до частини 1 статті 373 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
Пунктом 18 Перехідних положень КАС України врегульовано порядок оформлення та видачі виконавчих документів до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів -у паперовій формі (до початку функціонування  ЄСІТС). Оформлення і видача виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення. Оформлення і видача судових рішень, якими вносяться зміни до виконавчих документів (у тому числі про виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання; відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; зупинення виконання судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження), здійснюються в паперовій формі судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. До розгляду судом заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та/або визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд має право витребувати виконавчий документ і зупинити виконання за виконавчим документом.
 
Водночас п. 18.4 Перехідних положень КАС України передбачає ситуацію, що у разі  втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
 
В  КАС України передбачено єдину підставу для прийняття рішення про видачу дубліката виконавчого листа - втрата виконавчого документа, при цьому незалежно від причин такої втрати.
 
Підставою видачі судом дубліката виконавчого листа є звернення стягувача, державного виконавця із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання.  В даній заяві зазначається: найменування адміністративного суду, до якого подається заява,  ім'я (найменування), посада і місце служби посадової чи службової особи стягувача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти ( якщо такі є), підстави втрати виконавчого листа та обґрунтування даних підстав.
 
Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Закон України «Про судовий збір»).  Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.