Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади державної служби за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.
Конкурс проводиться шляхом тестування та проведення співбесіди, визначення їх результатів.
Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей затверджуються Національним агентством України з питань державної служби та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. В разі якщо кандидат вже раніше проходив тестування в іншому державному органі, він може використати попередні результати тестування. Для цього кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт.
Якщо особа за результатами тестування набрала необхідну кількість балів, вона допускається до проходження наступного етапу – співбесіди. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди.
Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування. Під час проведення підрахунку результатів конкурсу  визначається переможець і другий за результатами конкурсу кандидат. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.