Інформація щодо надходження адміністративних справ за період з 29.01.2018 по 02.02.2018 року

За період з 29 січня по 02 лютого 2018 року до Хмельницького окружного адміністративного суду подано 102 позовних заяви та справи.  Категорiя справи   
10.2.1 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 1
10.3 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі 71
10.3.4 соціального захисту та зайнятості інвалідів 1
10.4 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі: 1
11. Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері 1
11.5 виконавчої служби та виконавчого провадження 4
12.2 проходження служби 1
12.3 звільнення з публічної служби 2
3. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 1
3.1.2 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства 1
3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання 1
6.1 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 4
6.2 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі 7
6.2.1 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 1
6.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 3
8. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 1
8.3.4 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 1
Разом 102