ВС визначив юрисдикцію розгляду спору щодо притягнення адвоката до відповідальності

Спір є публічно-правовим, якщо стосується притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 29 серпня 2018 року по справі № 804/11334/15.

Велика Палата Верховного Суду у постанові зазначила, що діяльність адвокатури, реалізація нею функцій захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі невизначеному колу осіб свідчить про суспільний інтерес, а отже, і публічно-правовий характер правовідносин. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури наділена владними управлінськими повноваженнями щодо набуття особою статусу адвоката та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. З огляду на викладене, спір є публічно-правовим, оскільки стосується притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Детальніше ознайомитися з повним текстом рішення можна за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76673367