Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив, що суд не може зобов’язати податковий орган повернути платнику податків кошти, сплачені ним за податкове повідомлення-рішення

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 28 лютого 2019 року у справі № 825/1474/16 дійшов висновку, що у суду відсутнє право втручатися у діяльність державних органів при здійсненні ними функцій та повноважень, визначених законодавством, та право переймати на себе функції суб’єктів владних повноважень, оскільки чинним законодавством України суди наділені лише компетенцією перевіряти уже застосовані норми права та їх відповідність вищестоящим в ієрархії нормативно-правовим актам.
Верховний Суд у постанові також звернув увагу на те, що повернення надміру або помилково сплаченого податку до бюджету здійснюється з урахуванням положень пункту 10.5 статті 10 Податкового кодексу України, відповідно до якого зарахування місцевих податків і зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, що прямо передбачено частиною другою статті 78 цього Кодексу.
Таким чином вирішення питання про повернення сплачених сум транспортного податку, який належить до місцевих податків, здійснюється за обов’язкової участі органів казначейської служби. Відсутність органу казначейської служби у складі учасників спору у справі унеможливлює вирішення питання про повернення надміру сплачених сум податку.
Ознайомитися з повним текстом рішення можна за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80168957.