Порядок видачі судових рішень

Право на отримання копії судового рішення, відповідно до ст. 167  Кодексу адміністративного судочинства України мають:

  • сторона у справі;
  • представник сторони;
  • інші особи, що брали участь у справі;
  • особа,  яка  не  брала участі у справі,  але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки.

На вимогу особи, що має право на отримання копії судового рішення, суд у цей самий  день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому  засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особа може  одержати  копію постанови  в повному обсязі.

Якщо особа, що має право на отримання копії судового рішення не була присутня у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом  трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. 

Якщо під час розгляду справи брав участь представник, копія  рішення  надіслана представникові вважається надісланою й особі, яку він представляє.

Кодексом адміністративного судочинства України, крім направлення судового рішення через відділення зв’язку, також передбачено направлення електронною поштою, або факсимільним зв’язком.

Відповідно до ст. 15-1 Кодексу адміністративного судочинства України видача судових рішень здійснюється на підставі наявних у автоматизованій системі документообігу суду даних.

Відповідно до пункту 6.8.9. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України для отримання копії судового рішення в приміщенні суду, особа, що має право на її отримання, повинна звернутись до канцелярії суду з відповідною письмовою заявою. У разі подання заяви представником необхідно додати документ, який підтверджує повноваження представника.

Копія судового рішення засвідчується суддею (суддею-доповідачем) або головою суду.

Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.